Happening : bewustmaking rond CMT

Deze gebeurtenis vond plaats tijdens een podologenconferentie genaamd “Les entretiens de la podologie” in Parijs, in oktober – ook bekend als CMT awareness month – 2022. Het doel is om podologen CMT symptomen.