Leer meer over CMT met Dr Riccardo Zuccarino en Sara Corona

Dr Riccardo Zuccarino, directeur van de NeMO-kliniek in Trento, praat met SaraCorona die lijdt aan CMT.